Početak primene e Turiste

Počinje puna primena projekta E-turista

Obaveštavamo vas da je Republika Srbija, Zakonom o ugostiteljstvu (Službeni glasnik RS broj
17/2019 od 14.03.2019. godine) i Zakonom o turizmu (Službeni glasnik RS broj 17/2019 od
14.03.2019. godine) propisala da je ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja dužan da se evidentira u
Registru turizma u skladu sa zakonom, nakon čega će mu biti omogućeno da preko centralnog
informacionog sistema na propisan način vrši prijavu boravišta stranca nadležnom organu.
Dana 01.10.2020. godine, počinje puna primena projekta E-turista i prijava boravišta stranca vršiće
se isključivo preko centralnog informacionog sistema. Stim u vezi, Uprava za strance Policijske
uprave za grad Beograd neće biti nadležna za prijave boravišta stranca.
Na osnovu navedenog, potrebno je da se do potpune primene projekta E-turista, ukoliko već niste,
registrujete kod ministarstva ili jedinice lokalne samouprave.
Zahvaljujemo se na dosadašnjij saradnji.

https://www.portal.eturista.gov.rs/prijava?returnUrl=%2F

Bolja efikasnost, manje grešaka i bolje ocene korisnika
Pogledajte Više
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
Pogledajte Više
Master LPFR
Master LPFR
Pogledajte Više