Program za hotele Hmaster

H Master je potpuno integrisan sa centralnim informacionim sistemom eTurista

H Master je integrisan sa centralnim informacionim sistemom eTurista, za oblast ugostiteljstva i turizma. Ovo daje mogućnost našim postojećim i budućim korisnicima da naprave nalog na sajtu eTurista (https://www.eturista.gov.rs/) a zatim da nam se jave kako bismo izvršili integraciju.

Prijava na sajt je potpuno besplatna ali i obavezna prema zakonu.

VAŽNO: Uprava za strance radi do 01. oktobra 2020 i od sada se celokupan sistem prijave gostiju prebacuje na sistem eTurista.

Pošaljite nam email na office@petcom.rs i mi ćemo vas kontaktirati u vezi sa integracijom.

 

H master i eTurista su dva odvojena sistema koja komuniciraju putem web servisa. Uvođenje sistema eTurista ima za cilj suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. Na ovaj način, eTurista zapravo objedinje sve podatke o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj u Republici Srbiji.

Prijavom na sistem, ugostiteljima je zapravo olakšano poslovanje jer je pojednostavljena prijava i odjava domaćih i stranih turista, podnošenje zahteva za kategorizaciju, kao i evidencija uplaćenih boravišnih taksi.

Takođe, turisti na ovaj način mogu biti sigurni da su smešteni u legalnim ugostiteljskim objektima i na taj način dobiti veći kvalitet usluge i bezbednost.

S druge strane, institucije i turističke organizacije mogu da prate statistiku turističkog prometa, dobiju svakodnevni uvid u bazu podataka o objektima i ugostiteljima, kao i da efikasnije naplate porez i boravišne takse.

 

Ukoliko vas tek zanima da postanete naš korisnik, H master je informacioni sistem razvijen kao jedna radna platforma i jedna baza podataka, bilo za jedan hotel ili lanac hotela. Najveća prednost ovakve strukture informacionog sistema je u jednostavnosti i pristupačnosti svih operacija na jednom mestu.

H master objedinjuje sve procese u vašem poslovanju, organizovan po modulima tako da pokriva sve segmente i može se prilagoditi svakom poslovnom procesu bez obzira na veličinu i tip hotela.

 

Ukoliko niste sigurni da li vam je potrebna prijava na sistem eTurista ili imate drugih nedoumica, sa sajta eTurista, prenosimo neke od najčešće postavljenih pitanja za ugostitelje.

 

P: Da li postoji drugi način prijave i odjave turista?

O: Prijava i odjava domaćih i stranih turista moguća je jedino i isključivo putem sistema eTurista. Izbegavanje ove zakonske obaveze kažnjava se visokom novčanom kaznom.

 

P: Ukoliko kao fizičko lice, pružam ugostiteljske usluge u objektu vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo, koliki broj individualnih ležaja je zakonski dozvoljen za izdavanje?

O: Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga.

 

P: Ja sam fizičko lice i imam kategorisanu kuću/apartman/sobu/seosko turističko domaćinstvo, gde da preuzmem podatke za prijavu na sistem eTurista i koje su moje obaveze nakon pristupa sistemu?

O: Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate od jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi. Vaša zakonska obaveza je da redovno elektronski prijavljujete i odjavljujete sve korisnike usluge smeštaja u Vašem objektu. Takođe, sistem Vam omogućava da podnesete zahtev za kategorizaciju Vašeg objekta. Sistem vodi evidenciju uplaćene boravišne takse.

 

P: Pružam usluge smeštaja kao privredno društvo/drugo pravno lice/preduzetnik u objektima hostel/prenoćište/konačište/botel/han/konak/etno kuća/salaš/vila/kampiralište kamping odmorište/kamping stop/lovački dom/kuća i koliba, gde da preuzmem podatke za pristup sistemu eTurista i koje su moje obaveze nakon pristupa sistemu?

O: Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate od jedinice lokalne samouprave gde ste se prethodno evidentirali i na čijoj se teritoriji Vaš objekat nalazi. Vaša zakonska obaveza je da redovno prijavljujete i odjavljujete sve korisnike usluge smeštaja u Vašem objektu. Sistem vodi evidenciju uplaćene boravišne takse.

 

 P: Pružam usluge smeštaja kao privredno društvo/drugo pravno lice preduzetnik u objketima vrste hotel/motel/pansion/kamp/turističko naselje/lovačka vila i marina, gde da preuzmem podatke za pristup sistemu e-Turista i koje su moje obaveze nakon pristupa sistemu?

O: Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate u ministarstvu nadležnom za poslove turizma. Vaša obaveza je da redovno prijavljujete i odjavljujete sve korisnike usluge smeštaja u Vašem objektu. Takođe, sistem Vam omogućava da podnesete zahtev za kategorizaciju.

 

P: Ja sam fizičko lice, prvi put kategorišem objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo, kako to činim preko eTuriste?

O: Vaša zakonska obaveza je da se prvo evidentirate sa ličnim dokumentom u jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se Vaš objekat nalazi i od koje ćete dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista. Kada pristupite sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade Vašeg zahteva, uviđajem na licu mesta komisija formirana od strane JLS provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje, postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

 

P: Ja sam privredno društvo/drugo pravno lice/preduzetnik, prvi put kategorišem objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo, kako to činim preko eTuriste?

O: Vaša zakonska obaveza je da se prvo evidentirate sa ličnim dokumentom u jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se Vaš objekat nalazi od koje ćete dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista. Kada pristupite sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade Vašeg zahteva, uviđajem na licu mesta komisija formirana od strane JLS provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje, postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

 

P: Ja sam privredno društvo/drugo pravno lice/preduzetnik prvi put kategorišem objekat vrsta hotel/motel/pansion/kamp/turističko naselje/lovačka vila i marina, kako to činim preko eTuriste?

O: Vaša obaveza je da se prvo evidentirate sa ličnim dokumentom u ministarstvu nadležnom za turizam od koga ćete dobiti dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista. Kada pristupite sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade Vašeg zahteva, uviđajem na licu mesta komisija provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

 

P: Da li će eTurista da sadrži sve podatke o kategorizaciji i da li je predviđeno da upozorava ugostitelja o isteku rešenja?

O: eTurista će sadržati sve podatke koji se utvrđuju u postupku kategorizacije i signaliziraće ugostitelju, (kao i inspekcijskim organima) 60 dana pre isteka roka, činjenicu da rok na koji je Rešenje o kategorizaciji izdato, ističe.

 

P: Poslujem kao fizičko lice pružaoc usluga smeštaja i interesuje me da li će sistem moći da vrši obračun moje obaveze plaćanja boravišne takse?

O: eTurista će vršiti obračun obaveze plaćanja boravišne takse za fizička lica pružaoce usluga smeštaja. Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

 

P: Da li će eTurista biti dostupan turistima i da li će preko tog sistema moći da se upoznaju sa mojom ugostiteljskom ponudom i kontaktima?

O: eTurista neće biti dostupan drugim korisnicima sistema, odnosno neće biti dostupan korisnicima usluga smeštaja.

 

P: Da li je moguće pristupiti ovom sistemu preko mobilnog uređaja ili tableta?

O: Za pristup je neophodna internet konekcija i moguće ga je koristiti preko svih uređaja (desktop računar, laptop, tablet, mobilni telefon).

 

P: Koji internet pretraživač je preporučen?

O: Preporučeni internet pretraživači su Google Chrome, Mozilla Firefox i Internet Explore.

 

P: Imam nekoliko problema o kojima želim usmeno da razgovaram sa nekim, koga mogu nazvati telefonom ili lično posetiti?

O: Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u objektima vrsta kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, lovački dom, kuća i koliba mogu kontaktirati službu nadležnu za poslove turizma u jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi.

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u objektima vrsta hotela, motela, pansiona, kampa, turističkog naselja, lovačkih vila i marina mogu kontaktirati ministarstvo nadležno za poslove turizma.

 

Na kraju, H Master je potpuno integrisan sa centralnim informacionim sistemom eTurista, za oblast ugostiteljstva i turizma. Ukoliko ste naš korisnik, jednostavno napravite nalog na sajtu eTurista (https://www.eturista.gov.rs/) a zatim pošaljite mail na office@petcom.rs i mi ćemo vas kontaktirati u vezi sa integracijom..

Prijava na sajt je potpuno besplatna ali i obavezna prema zakonu.

VAŽNO: Uprava za strance radi do 01. oktobra 2020 i od sada se celokupan sistem prijave gostiju prebacuje na sistem eTurista.

Pošaljite nam email na office@petcom.rs i mi ćemo vas kontaktirati u vezi sa integracijom.

Bolja efikasnost, manje grešaka i bolje ocene korisnika
Pogledajte Više
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
Pogledajte Više
Master LPFR
Master LPFR
Pogledajte Više