KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?

Pet koraka do efiskalizacije


1.Prijava poslovnih jedinica

Od 1. oktobra 2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih prostora i poslovnih prostorija.


2.Prijava na elektronski servis za fiskalizaciju

Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi. Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na elektronski servis za fiskalizaciju.


3.Upit za bezbednosni element

Preko elektronskog servisa za fiskalizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Prijava se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja može se naći na portalu Poreske uprave.


4.Preuzimanje bezbednosnog elementa

Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave, osim za obveznike CVPO koji bezbednosni element preuzimaju u Centru za velike poreske obveznike. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.


5.Povezivanje sa Poreskom upravom

Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, ubacuje ga u uređaj na način i u skladu sa uputstvom proizvođača elektronskog fiskalnog uređaja i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime se završava proces eFiskalizacije.

Bolja efikasnost, manje grešaka i bolje ocene korisnika
Pogledajte Više
Master LPFR
Master LPFR
Pogledajte Više
Ministarstvo finansija sačinilo radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji
Ministarstvo finansija sačinilo radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji
Pogledajte Više