UPUTSTVO

IZDAVANJE BEZBEDONOSNOG ELEMENTA

UPUTSTVO

za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa

 

 

Na internet portalu ePorezi https://eporezi.purs.gov.rs/, nakon prijavljivanja i izbora obveznika, u okviru sekcije "Izbor prijave" potrebno je izabrati servis pod nazivom ESF (Elektronski servisi za fiskalizaciju) – Slika 1. Da bi servis ESF bio dostupan obveznicima fiskalizacije neophodno je da prethodno bude podneta PGJO prijava (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije).

 

Slika 1.

 

 

Nakon izbora otvara se forma za unos CAPTCHA koda (sigurnosnog koda) koji se pojavljuje na ekranu i na taj način se pristupa ESF (Slika 2).

 

Slika 2.

 

Klikom na dugme Pošalji, pristupa se ESF i otvara se forma kao na Slici 3.

Slika 3.

 

 

Na           vrhu        stranice  nalazi      se            meni       putem    kojeg      se            pristupa različitim funkcionalnostima ESF.

 

 

* * *

 

 

Podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa obveznik fiskalizacije vrši izborom opcije "Administracija\Zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa" (Slika 4.).

 

Slika 4.

 

Nakon toga potrebno je, na sledećem ekranu, kliknuti na dugme "Zahtevaj bezbednosni element" (Slika 5.).

Slika 5.

 

 

U okviru Box-a "Zahtevaj bezbednosni element" koji se pojavljuje na ekranu, iz padajućeg menija treba izabrati poslovni prostor/prostoriju, koja je prethodno prijavljena putem PGJO prijave (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) i kliknuti na dugme "Pošalji" (Slika 6.).

 

 

Slika 6.

 

U sledećem koraku otvara se ekran na kome su prikazani elementi od značaja za postupak izbora bezbednosnog elementa za izabrani poslovni prostor/prostoriju: Adresa, Mesto, Opština, Status, Filijala Poreske uprave za podizanje kartice – (Slika 7.)

 

Slika 7.

 

 

U okviru ove forme, obveznik fiskalizacije treba da odredi osobu, tj. da upiše Ime, Prezime i Broj identifikacionog dokumenta sa fotografijom osobe koje će u Filijali Poreske uprave preuzeti bezbednosni element.

Nakon toga, u okviru iste forme, obveznik fiskalizacije bira vrstu bezbednosnog elementa za izabrani poslovni prostor/prostoriju – u sekciji "Pametne kartice" i/ili u sekciji "Sertifikati" – u zavisnosti koju vrstu bezbednosnog elementa namerava da koristi na izabranom poslovnom prostoru/prostoriji.

Ukoliko se bira Pametna kartica , nakon klika na        otvara se polje za izbor PIN koda i formata Pametne kartice – (Slika 8.). Izabrani PIN kod je četvorocifreni broj koji se koristi za Pametnu karticu za koju se podnosi prijava za izabrani poslovni prostor/prostoriju. Format pametne kartice bira se iz padajućeg menija (Full Format – kao kreditna kartica poslovne banke, SIM Format – kao kartica za mobilni telefon).

Slika 8.

 

 

Klikom na dugme "Pošalji" otvara se kontrolno pitanje (Slika 9.).

 

Slika 9.

 

 

Potvrdnim odgovorom na kontrolno pitanje postupak podnošenja prijave za izdavanje bezbednosnog elementa se završava, o čemu se dobija obaveštenje (Slika 10.).

 

Slika 10.

 

 

Nakon uspešnog podnošenja prijave, obveznik fiskalizacije u svoje Poresko sanduče dobija obaveštenje o statusu prijave, a sama prijava se prosleđuje na odobrenje Poreskoj upravi.

Kada prijava bude odobrena, obveznik fiskalizacije u svoje Poresko sanduče dobija obaveštenje o izradi Pametne kartice, kao i vremenu preuzimanja u nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave.

 

 

* * *

 

 

Ukoliko se bira "Sertifikat", nakon klika na         otvara se polje za izbor PIN koda Sertifikata – Slika 11.

 

Slika 11.

 

 

Izabrani PIN kod je dužine osam karaktera (kombinacija slova i brojeva) i koristi se za Sertifikat za koji se podnosi prijava za izabrani poslovni prostor/prostoriju.

Dalji postupak je identičan podnošenju prijave za Pametnu karticu.

Nakon uspešnog podnošenja prijave, obveznik fiskalizacije u svoje Poresko sanduče dobija obaveštenje o statusu prijave, a sama prijava se prosleđuje na odobrenje Poreskoj upravi.

Kada prijava bude odobrena, obveznik fiskalizacije u svoje Poresko sanduče dobija obaveštenje o generisanju Sertifikata, i načinu preuzimanja elektronskim putem..

 

 

 

* * *

 

 

 

Tokom jednog postupka podnošenja prijave moguće je podneti prijave za više bezbednosnih elemenata (Pametnih kartica i/ili Sertifikata).

U svakom trenutku, u okviru sekcije "Pomoć", obveznicima fiskalizacije dostupna je "Relevantna tehnička dokumentacija" koja treba da olakša korišćenje ESF (Slika 12.).

Slika 12.

Bolja efikasnost, manje grešaka i bolje ocene korisnika
Pogledajte Više
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
Pogledajte Više
Master LPFR
Master LPFR
Pogledajte Više