eFaktura

Na samo klik od vas!

Master eFaktura

 

Master eFaktura na samo klik od vas!

 

Rešenje Master eFaktura omogućava jednostavno kreiranje, slanje, prijem, čuvanje i odobravanje elektronskih faktura. Nase rešenje za elektronsko fakturisanje kreirano je da korisnicima omoguci brzo, lako i jednostavno kreiranje i evidenciju ulaznih i izlaznih dokumenata u skladu sa zakonskom regulativom.

 

Master eFakturarešenje 

 

Master eFaktura rešenje se sastoji od modula koji omogućavaju:

1. Brzo i jednostavno kreiranje i evidentiranje izlaznih dokumenta na portalu eFaktura.

2. Preuzimanje ulaznih dokumenata sa portala eFaktura, validaciju, odobravanje i parkiranje ulaznih dokumenta.

3. Integraciju sa ostalim Petcom rešenjima - ESIRima, kao i bilo kojim drugim eksternim rešenjima.

 

Prednosti korišćenja Master eFaktura rešenja

 

Brzo i jednostavno kreiranje, slanje, prijem, čuvanje i odobravanje elektronskih dokumenata.

Korišćenjem Master eFaktura rešenja korisnici ispunjavaju svoju zakonsku obavezu kreiranja i evidencije izalznih i ulaznih dokumenata, automatskim povezivanjem sa SEF-om.

Inicijalno podešavanje omogućava pristup sa bilo kog elektronskog uređaja, bez ponovnih zahteva za unos sertifikata, korišćenje elektronskog potpisa i lične karte.

Master eFaktura rešenje omogućava integraciju sa drugim ESIR-ima kao i direktno, automatsko slanje elektronskih dokumenata iz naših ESIRa.

Obezbeđena tehnička podrška.

 

Centralni online monitoring Master eFaktura rešenja

 

Svi korisnici Master eFaktura rešenja-a imaju mogućnost tehničke podrške u vidu monitoringa od strane tehničkog tima.

Tehnički tim će u svakom momentu imati informacije o stanju svakog pojedinačnog dokumenta, i samim tim uvid u bilo koji vid tehničkog problema sa kojima se korisnici susreću. 

 

Master eFaktura Karakteristike

 

Mogućnost kreiranja faktura direktno u okviru Master eFaktura resenja i automatsko slanje u SEF.

Slanje i prijem eFaktura, knjižnih odobrenja, zaduženja i avansnih računa.

Master eFaktura rešenje podržava rad sa različitim valutama.

Čuva i omogućava pristup matičnim podacima komitenata kao i šifrarnik artikala.

Automatsko slanje CRF-u za korisnike budžetskih sredstava.

Čuvanje i pregled svih generisanih elektronskih dokumenata i njihovih statusa bez obzira na količinu ( bez obzira na broj poslatih)

Izvoz i štampa svih dokumenata.

Generisanje štampe eFakture.

Automatsko povezivanje sa našim ESIR rešenjima, kao i mogućnost povezivanja sa drugim ekstrenim rešenjima.

Laka i jednostavna prijava samo sa korisničkim imenom i lozinkom.

Mogućnost pristupa kroz browser sa bilo kog uređaja.

Automatski update statusa na nivou pojedinačnog dokumenta.

Praćenje statusa i automatsko ažurizanje kroz naš portal.

Sigurnost podataka koju garantuje čuvanje na Amazon Web Services

Naše rešenje nudi vam mogućnost upravljanja za neograničen broj korisnika, dokumenata, šifrarnika i artikala.

 

MESEČNA LICENCA

10€ / mesečno

 

Korišćenje Master E-Faktura rešenja možete plaćati kroz mesečnu naknadu u iznosu od 10 eur + PDV ( u RSD protivvrednosti na dan fakturisanja). Korišćenje Master eFaktura rešenja omogućava se kroz izdatu licencu. Jedna izdata licenca važeća je samo za jedan poreski broj(PIB).

 

GODIŠNJA LICENCA

100€ / godišnje

 

Korišćenje Master eFaktura rešenja možete plaćati kroz godišnju naknadu u iznosu od 100 eur + PDV ( u RSD protivvrednosti na dan fakturisanja. Korišćenje Master eFaktura rešenja omogućava se kroz izdatu licencu. Jedna izdata licenca važeća je samo za jedan poreski broj(PIB).

Korisna video uputstva 

 

Otvaranje naloga za subjekte javnog sektora na Sistemu eFaktura:

 

https://youtu.be/ORPkVR-seSo

 

Otvaranje naloga za subjekte privatnog sektora na Sistemu eFaktura:

 

https://youtu.be/U9mrs92auMU

 

Otvaranje naloga za dobrovoljne korisnike na Sistemu eFaktura:

 

https://youtu.be/26CZc60rTCM

 

Generisanje parametara za prijavu na Portal za elektronsku identifikaciju:

 

https://youtu.be/3vjZLv7co_s

 

Prijava na Sistem E-faktura:

 

https://youtu.be/Xe1vZI0cnFM

 

Sistem E-faktura: Uputstvo za korisnike:

 

https://youtu.be/RzH4Bj_9iik

Želite da postanete naš korisnik?

Kontaktirajte nas