KDS - Kitchen Display Sistem

KDS - Pregled porudbina na ekranu

KDS - Kitchen Display Sistem,

Monitoring porudžbina na ekranu

 

• Nema nepotrebnog šetanja konobara

• štedi vreme, povećava "obrt" gostiju - povećava promet
• Porudžbine su sortirane hronološki, precizno i po konobarima - nema zabuna i loše komunikacije
• Jasno ispisani modifikatori porudžbina - nema pogrešnih porudžbina - zadovoljan gost - veći promet
• Bolja organizacija kuhinje i ubrzanje procesa rada
• Podela kuhinje po sektorima (gril, hladna predjela, salatarnica...) - brže pravljenje porudžbina - više zadovoljnih gostiju
• Kompletna kontrola kuhinje od strane šefa kuhinje - bolja organizacija - bolja kontrola - veća zarada

Želite da postanete naš korisnik?

Kontaktirajte nas