Proizvodnja

Modul proizvodnje

Proizvodnja

 

Modul PROIZVODNJE služi za sve ugostiteljske objekte koji imaju potrebu za praćenjem i analizom utrošaka i to : 

• Evidencija sirovina u proizvodnji
• Evidencija poluproizvoda
• Evidencija planirane i realizovane proizvodnje
• Evidencija radnih naloga i učinka zaposlenih

Benefiti


· Brže i jednostavnije planiranje
· Sigurnija i bolja proizvodnja
· Osigurana proizvodnja na vreme
· Tačno i precizno planiranje radne snage prema zahtevima proizvodnje
· Tačno i precizno planiranje zaliha prema potrebama proizvodnje

Magacin

 

Pored praćenja proizvodnih i prodajnih mesta u okviru objekta, BaR master vam pruža mogućnost evidentiranja, analize i praćenja magacina kao i svih pripadajućih dokumenata vezanih za operativno poslovanje kao što su robne kartice, ulazne kalkulacije, evidencija zaliha, minimum i maxinum zaliha i mnogi drugi.

Benefiti

• Sprečite neautorizovano uzimanje robe
• Pratite stanje zaliha u realnom vremenu
(pratite putem telefona, tableta ili računara)
• Pratite vrednost zaliha u realnom vremenu
• Brzi i jednostavni operativni menadžment
• Minimalne količine zaliha
(BaR master će vas obavestiti ako je neki od zadatih
kriterujama ispod dozvoljenog limita)
• Pravom kontrolom povećajte vašu zaradu i do 50%

Planiranje proizvodnje

 

Bolje planiranje i kontrola štiti kvalitet i ime vašeg brenda.
• Centralizovan plan proizvodnje
• Sugerisane količine za proizvodnju
• Poboljšana tačnost u proizvodnji
• Centralizovano praćenje proizvodnje u realnom vremenu
• Monitoring i kontroling realizovane proizvodnje

Benefiti

• Standardizovana priprema i proizvodnja dovodi do KONSTANTNOG KVALITETA VAŠIH PROIZVODA
• Tačno i precizno planiranje sprečava gubitke i troškove
• Sprečavanje grešaka povećava efikasnost i štedi vreme i novac
• Kontrola otpada, rastura i kala smanjuje vaše gubitke

Želite da postanete naš korisnik?

Kontaktirajte nas