R master

+ 381 69 15 555 15
" R master " programsko rešenje za restorane

ERP programsko rešenje za restorane

R master
R master
R master
R master
R master

Šta je ERP programsko rešenje?

 

Prirodan rast i razvoj svakog preduzeća sa sobom donosi  specifične zahteve zbog povećanja poslovnih aktivnosti. Odgovor na sve postavljene zahteve, usled povećanja protoka informacija, može vam dati dobar ERP softver.

Kako i sam naziv ERP (Enterprise Resource Planning), u bukvalnom prevodu sa engleskog jezika, znači planiranje resursa preduzeća, tako i njegove karakteristike bitno olakšavaju proces rada menadžmenta u budućnosti. 

ERP i ugostiteljstvo

 

Ugostiteljska delatnost, na već dovoljno kompleksne

potrebe tokom poslovnog rasta preduzeća, dodaje

svoje specifične zahteve.

Da bi se izbegle greške u procesu rada i zastoj u

protoku informacija, neophodno je dobro

osmisliti svaki deo pri skupljanju i obradi dokumenata.

Kroz godine rada na softveru za ugostitelje, i pažljivu

analizu potreba zaposlenih i menadžera, kreirali smo

ERP programsko rešenje za restorane.

  

R master programsko rešenje

 

ERP softver za restorane, koji je kreirao naš programer u saradnji sa timom tehničke podrške korisnicima (00 -24h), danas radi (kod istog korisnika na 130 lokacija) pod nazivom R master.

R master se prilagodjava svakom ugostiteljskom objektu, bilo da radi samostalno ili u sklopu lanca, a ima potrebu da sve procese i informacije stavi pod kontrolu, uz mogućnost obrade podataka i kreiranje izveštaja o celokupnom poslovanju. 

Želite da postanete naš korisnik?

Kontaktirajte nas